VATkom

Oprogramowanie do rozliczania scentralizowanego VAT i generowania Jednolitych Plików Kontrolnych w strukturze VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

Nowy sposób rozliczania VAT przez samorządy będzie obowiązywać już od stycznia 2017 roku.
VATkom jest narzędziem ułatwiającym dostosowanie się do wprowadzonych zmian w prawie.

Dowiedz się więcej Przewiń stronę by zobaczyć więcej

Co to jest program VATkom?

To efektywne, intuicyjne rozwiązanie, dzięki któremu samorządy mogą konsolidować rozliczenia VAT podległych jednostek i eliminować w tych rozliczeniach ryzyko błędów.

Program umożliwia kalkulację prewspółczynnika VAT oraz jego roczną i wieloletnią korektę, zawiera też liczne funkcjonalności ułatwiające dostosowanie się do zmian. A pierwsze pliki danych, zgodnych ze strukturą „ewidencji zakupów i sprzedaży”, jednostki samorządu terytorialnego muszą wysłać do Ministerstwa Finansów już do 25 lutego 2017 roku.

Dlaczego warto?

Dostosowanie się do zmian w prawie

W wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz późniejszych zmian legislacyjnych jest już przesądzone, że samorządowe jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe nie mogą być uznane za odrębnych, od jednostki samorządu terytorialnego, podatników VAT.
W konsekwencji, rozliczenia VAT będą konsolidowane w ramach jednostki samorządu terytorialnego.

Eliminacja ryzyka błędów

Z naszego doświadczenia wdrożeniowego wynika, że proces ten powinien być przeprowadzany za pomocą oprogramowania komputerowego, które w znaczący sposób poprawia jego efektywność i eliminuje ryzyko błędów.

Spełnienie wymogów systemowych

Oprogramowanie umożliwia kalkulację tzw. prewspółczynnika VAT, w tym jego roczną i wieloletnią korektę (stosowanie prewspółczynnika VAT jest obligatoryjne w związku ze zmianami w przepisach ustawy o VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.). Na podstawie zmian wprowadzonych do Ordynacji podatkowej przedsiębiorcy, w tym jednostki samorządu terytorialnego, będą miały obowiązek przesyłania bez wezwania organu podatkowego ewidencji VAT w strukturze logicznej, zgodnej z VAT Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz dostarczania na żądanie organu podatkowego danych z pozostałych struktur JPK.

Dostępne warianty oprogramowania VATkom

Program w wersji podstawowej pozwala na:

 • przygotowanie dla każdej jednostki organizacyjnej cząstkowego rejestru i deklaracji VAT
 • skonsolidowanie danych z jednostek organizacyjnych
 • eksport rejestrów VAT do modułu JPK
 • zarządzanie procesem składanych korekt VAT
 • stworzenie bilbioteki deklaracji VAT wraz z bazą danych klientów
Poznaj szczegółowo funkcjonalności

Moduł JPK:

 • Import rejestrów cząstkowych VAT
 • Uwzględnienie wygenerowanego pliku JPK
 • Wygenerowanie scalonego JPK VAT
 • Kontrola i monitorowanie
Poznaj szczegółowo funkcjonalności

Moduł Korekta Wieloletnia:

 • Wyliczanie wieloletniej korekty VAT
 • Uwzględnienie korekty wynikającej ze zmiany przeznaczenia środka trwałego
 • Uwzględnienie wieloletniej korekty w rozliczeniu VAT w miesiącu styczniu.
Poznaj szczegółowo funkcjonalności

Program VATkom jest dostępny w dwóch modelach zakupu:

Model subskrypcji

cena zaczyna się

od 650 zł netto / 1 miesiąc

w zależności od liczby jednostek
organizacyjnych podległych JST

Model on-premise

cena zaczyna się

od 7 500 zł netto

wynagrodzenie jednorazowe w zależności
od liczby jednostek organizacyjnych podległych JST

Niezależnie od wybranego modelu zakupu, nasza oferta obejmuje przeprowadzenie:

 • wdrożenia technicznego Programu – w formie konsultacji bądź szkolenia przeprowadzanego przez konsultantów firmy IT,
 • szkolenia merytorycznego dla administratorów i użytkowników Programu przeprowadzanego przez doradców podatkowych Crido Taxand Sp. z o.o.

Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalana będzie indywidualnie z Zamawiającym po wyrażeniu przez JST zainteresowania naszą ofertą.

JST może skonfigurować naszą ofertę pod indywidualne zapotrzebowanie, tj. może wykupić wyłącznie pakiet podstawowy, bądź pakiet podstawowy np. wraz z Modułem JPK, bez konieczności wykupywania dostępu do Modułu korekta wieloletnia.

W ramach naszego wynagrodzenia oferujemy udostępnienie w wybranej formie instrukcji obsługi Programu.